Eurema dina, Dina Yellow
5/28/2008 Colce Province, Panama