Taygetis thamyra (Cramer, 1779) - Thamyra Leaf-Satyr

HGO on 8/27/2006
8/07/2008-Chiapas