Ocaria ocrisia (Hewitson, 1868)

Black Hairstreak

SLP 9/1/2006