Enantia jethys (Boisduval, 1836) - Jethys Mimic-White

Bold Mimic-White
Hidalgo 9/04/2006
Ver 8/04/2007