Asterocampa leilia (W. H. Edwards, 1874) - Empress Leilia

Starr Co., Tx on 10/17/2005