Lantana Scrub-Hairstreak (Strymon bazochii)
Lucy's Garden
Mission Tx
10/14/2004
Frontera Audobon, Hidalgo Co, Tx on 10/23/2005