Siproeta stelenes biplagiata (Fruhstorfer, 1907) - Mexican Malachite

11/6/2006,San Luis Potosi