Palamedes Swallowtail

Pterourus palamedes leontis (Rothschild & Jordan, 1906) - Leontis Swallowtail-

3/19/2006-TMP