Tailed Orange (Eurema proterpia)
Hidalgo Co., Texas on Nov. 8, 2004