Heraclides thoas autocles (Rothschild & Jordan, 1906) - Northern Thoas Swallowtail

TMPC 3/18/2006
Ver 8/05/2007