Tithoria harmonia, Harmonia Tigerwing
7/31/2008-Chiapas