Malachite ( Siproeta stelenes)
Frontera Audobon, Hidalgo Co., Tx, on 11/09/2005