Systasea polverulenta, Texas Powdered-Skipper

TMPC 9/08/2007