White-striped Longtail (Chioides albofasciatus)
Starr Co., Tx
11/10/2004